Monthly Archives: април 2013

хомонукулус бУлгарис

Стандартен

„хомонукулус бУлгарис е още по-странно животиче – то оцелява при неимоверни условия и все още не е изчезнало, въпреки всичко, което му се случва. характеризира се с невероятна простота и доверчивост, съчетана с пълна липса на собствено мислене. мисленето при това същество е заменено от телевизора. то е единственото същество от този вид, което вика „книга“ на тоалетната хартия. в резултат на еволюцията от гъза му са избуяли зелени храсти, с които фотосинтезира, като същевременно ги наторява.“

batpep

Elusor macrurus

Костенурка от рода Elusor macrurus със стилна прическа от растящи върху главата й водорасли. Това необикновено същество диша чрез подобни на бял дроб структури, намиращи се в опашката, и се нуждае от плитка вода, за да оцелее.

photo