преди новият протест

Стандартен

Писмо отговор до г-жа Фандъкова и г-н Борисов с номер 94-Е-105/2/15.05.09г:

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА ГРАД СОФИЯ

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СОФИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ”

КОПИЕ ДО:

Г-Н ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
ТЕЛЕВИЗИЯ bTV
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
TV 2
TV 7
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

На Ваше писмо номер 94-Е-105 от 15.04.2009 г.

Относно: Липсата на достатъчно места в детските заведения в град София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

В продължение на отворения диалог между граждани и Община, започнат с родителския протест срещу липсата на достатъчно места в детските градини в София, проведен на 16.04.2009 г., предлагаме на вниманието ви нашите коментари и въпроси по изложената от г-жа Фандъкова информация в нейно писмо до нас № 94-Е-105/15.04.2009 г., както и по отношение на обещанията, дадени от г-жа Фандъкова на участниците в протеста.

Ето и конкретните ни въпроси:

1. Как Столична община ще гарантира, че няма да бъдат приемани деца извън класираните в електронната информационна система, респективно регламента, както се случи миналата година (1200 деца приети като „специални случаи”)? Вярно ли е, че дирекция „Образование” в СО ще има право да дава т.н. служебни точки и ако е вярно, моля обяснете мотивите си за това решение и критериите за получаването на тези точки!

2. Моля обяснете защо има разминаване в информацията, оповестена от Столична община за обявените свободни места за прием 2009, според различните източници.
Според вашето писмо, г-жо Фандъкова,: „Обявените свободни места за новия прием на децата през 2009 година по години на раждане е както следва:2008 г. – 889
2007 г. – 980
2006 г. – 3433
2005 г. – 195
2004 г. – 164
2003 г. – 245
Общо – 5906”,
А според официалният сайт ИСОДГ, свободните места за прием от септември 2009 г. са 5584, както следва:
Ясла 1 за деца, родени 2008 г. – свободни места: 931;
Ясла 2 за деца, родени 2007 г. – свободни места: 972;
1-ва градинска група за деца, родени 2006 г. – свободни места: 3681.
Ето източника: http://kg.sofia.bg/?page=news&id=133.

Моля, оповестете публично кои цифри са верни! Обяснете защо са допуснати тези неточности в публикуваната информация, кой източник е достоверен и защо. Горните разминавания са индикация за сериозни проблеми в работата на Вашия екип, които пораждат недоверие и скептицизъм у гражданите, че Столична община би могла да се справи изобщо с проблема с дефицита на места в детските заведения, след като не е в състояние да обработи достоверно прости математически данни.

3. Във връзка с горния въпрос в т.2, очакваме окончателните достоверни цифри за намалението на свободните места за прием септември 2009 г. спрямо местата за прием септември 2008 г., които са били 5947. (Ако са верни цифрите във Вашето писмо, означава, че свободните места тази година са намалели с 41, а ако са верни цифрите, публикувани на сайта ИСОДГ, означава, че местата тази година са намалели с 363). Моля, дайте логично обяснение за намалението на свободните места, тъй като твърдите в писмото си, че: „Броят на свободните места ще нарасне предвид разкриването на нови групи и разширяването на сградния фонд.”

4. На протеста на 16.04.2009 г., Вие, г-жо Фандъкова, лично обещахте на протестиращите, че ще извършите ревизия на свободните места за прием 2009 г. за децата, родени 2006 година. Моля, оповестете публично резултатите от тази ревизия!

5. В писмото си до нас пишете, че през 2007 година са построени 5 нови сгради на детски градини, през 2008 г. – 5 нови сгради на детски градини, а през 2009 година ще бъдат построени: 9 нови сгради на детски градини на мястото на пожароопасни постройки, 7 разширения на съществуващи сгради на детски градини и 5 нови детски градини. Моля, назовете поименно и посочете адресите на 5-те нови сгради, построени от Столична община през 2007 г., 5-те нови детски градини, построени през 2008 г. и построените нови сгради и извършени разширения през 2009 г. (към днешна дата).
Във връзка с горният въпрос, моля обяснете следния парадокс: защо точно в район „Панчарево” са планирани през 2009 г. строежите на 1 нова сграда на мястото на пожароопасна постройка, 1 разширение на съществуваща сграда на детска градина и 2 (!) нови детски градини, след като информационната система ИСОДГ отчете недостиг на желаещи деца за прием в детски градини през 2008 г!

6. Моля, представете ни конкретна информация относно договора за отдаване общински помещения под наем на частно училище и частна детска градина „ЕСПА” в ж.к. „Младост” I. Подновяването на въпросният договор въпреки мораториума на Столична община, поставя под голямо съмнение Вашето твърдение, че „До момента няма подновени договори за отдаване на помещения под наем в детски заведения”. Колко деца посещават ЧДГ „ЕСПА“ и какъв е капацитетът на сградата, в която те се помещават? Защо да се ощетяват децата, които искат да посещават общинска ДГ, за сметка на тези, в частна такава? Защо Столична община е по-загрижена за децата от точно тази ДГ, за сметка на големия брой деца, за които няма да има места в общинските детски заведения?

7. Моля да ни представите списък, съдържащ точния брой сгради общинска собственост, годни за детски градини, в които понастоящем се помещават други учреждения, частни фирми, частни детски градини и т.н., и информация кога ще бъдат освободени. В тази връзка моля да ни отговорите защо бивше ОДЗ 29, няма да бъде ремонтирано като ОДЗ и върнато на децата, каквото е предназначението му?

8. Моля да коментирате подробно всички случаи с проблемни договори за наем на частни детски градини и пустеещи и нестопанисвани сгради на бивши общински детски заведения, които сме събрали и обобщили в приложената към настоящето писмо таблица. Очакваме точни отговори на всички поставени в таблицата въпроси!

9. Моля да ни информирате какви са плановете на Столична община за разкриване на нови места и строеж на нови детски градини в район Оборище? Има ли намерени от Общината други подходящи за строеж на детски градини терени/сгради в района, алтернатива на терена на ул. „Победа”, който съвсем скоро отпадна от Списъкът на обектите за строителство на ДГ през 2009-2010 г. на Столична община ?

10. Моля да ни информирате какви са плановете на Столична община за изграждане на нови детски градини и разкриване на нови места в район Средец, в който понастоящем има само 1 ОДЗ и 3 ЦДГ.

11. Как Столична община възнамерява да упражнява контрол върху действията на директорите на детските заведения, свързани със стриктното спазване на Правилата за прием и проверката на достоверността на подадената от родителите информация? Отговорността за последното е изцяло на директорите, а дирекция „Образование” в СО би трябвало да ги контролира. Как ще става това при положение, че нито в Правилата за прием, нито в друг нормативен документ не е определена санкция за неизпълнение на горната отговорност, нито съществува юридическа възможност да се анулира записването на дете в детска градина, ако се докаже, че то е неправомерно.

12. Как Столична община ще гарантира спазването на Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена? Понастоящем е обществена тайна, че горната Наредба не се спазва и вместо по 20-25 деца в група по норматив, действителният брой деца, записани в групите в детските заведения масово е по 30-35, т.е. надвишава нормативната бройка с 30% до над 50%!

13. Кризисната ситуация с липсата на достатъчно места в детските градини в София за всички желаещи деца е създадена и се поддържа от бездействието на Общината от години. В тази връзка, Столична община извършила ли е анализ дали на територията на град София няма да възникне същата кризисна ситуация с дефицит на места в училищата, за децата, които в последните години не могат да се обхванат от детските градини? За същите тези деца, къде и как ще бъдат осигурени места в предучилищни групи след няколко години, предвид, че предучилищното образование е задължително в България?

Оставаме в очакване на компетентните ви отговори!

Приложение: 1. Таблица с проблемни договори за наем, пустеещи сгради на бивши детски градини и други проблемни случаи в София – 1 брой.

С уважение,

Инициативен родителски комитет:

Евгения Такева………………….

Лидия Генадиева …………………………..

Красимира Иванова-Калчева …………………

Диана Тодорова …………………

Теменуга Белева ……………….

Цвета Маджирова ……………….

адв. Радослав Йовчев Колев …………….

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s