Жалба за нередности!

Стандартен

Жалба за нередности до г-жа Фандъкова и г-н Борисов с номер 94-Е-105/3/15.05.09г:

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА ГРАД СОФИЯ

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СОФИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ”

КОПИЕ ДО:

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
ТЕЛЕВИЗИЯ bTV
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
TV 2
TV 7
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ


ЖАЛБА

СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

С настоящото писмо желаем да споделим с Вас съществуващи нередности в информационната система (ИСОДГ), които поставят под съмнение надеждността и прозрачността на кандидатстването и приема в детските градини в София тази година.
Поради твърде голямата сериозност на проблемите по кандидатстването и приема на децата в детски заведения в София и оставащото изключително малко време до първото класиране на 23 май, очакваме спешно Вашият отговор за следните нередности:

1. В списъците с чакащи деца съществуват празни места вместо имена. Пример: в списъка на чакащи деца за ясла 1 във ОДЗ 2 „Звънче”, Триадица, под № 8 в списъка няма име, полето е празно, но срещу него стоят 8 т.!

2. В списъците с чакащи деца има имена, които се дублират. Примери: в списъка на чакащите за 1-ва градинска група в 171 ЦДГ „Свобода”, Надежда, под № 64 и № 65 стои едно и също име с еднакви точки – Алекс Александров Александров; в списъка на чакащите за 1-ва градинска група в 19 ЦДГ „Св. София”, Лозенец, под № 1 и № 2 стои едно и също име с еднакви точки – Александър Александров Пешлов.

3. В списъците има имена на деца, изписани с латински букви, във всеки списък има поне по 1-2 такива случая.

4. В страниците с информация за местата в детските градини, през миналата седмица „изчезнаха” данните за общ брой места в съответните групи и понастоящем е публикувана информация само за свободният брой места. Също така обявените свободни места в определени групи в някои детски градини бяха подменени с други, по-малко на брой! Примери: В ЦДГ 112 „Детски мир” в район Витоша бяха обявени 100 свободни места за 1-ва градинска група, което беше прокламирано в секция „Новини” на сайта ИСОДГ: http://kg.sofia.bg/?page=news&id=184, а в момента въпросните места вече са само 50: http://kg.sofia.bg/?page=kindergarden&id=17&k=34). В ЦДГ 150 от първоначално обявени 25 свободни места за 1-ва градинска група, в момента те са намалени с 3 и са 22: http://kg.sofia.bg/?page=kindergarden&id=4&k=70.

5. На 30.04.2009 г. в системата се появи анкета за начина на подредба при равен брой точки с автор г-н Явор Джонев, в която приканва родителите на деца, родени 2006 г. и по-малки, да гласуват защото „Съществува възможност за промяна на решението за подредба и класиране в граничните групи с равен брой точки. Планираното решение е това да се извършва чрез входящ номер, издаден от системата при отчитане с обратен брояч.”(цитат от сайта).
Нередностите по т.1 и т.2 бяха изнесени пред екипа на ИСОДГ във форума на интернет портала БГ Мама http://forum.bg-mamma.com/. Обяснението на екипа относно липсващите имена в профили на деца, класирани от системата със съответните точки, беше: „Ние много добре знаем кои имена са попълнени и кои не са… Очевидно, че няма да допуснем подобни фрапиращи профили до класиране… Свързваме се със всяко семейство с проблемни профили, за да изчистим проблемите преди класирането.” и т.н. Екипът на системата не успя да даде адекватно обяснение за липсващите имена в списъците, а именно как е възможно дете да бъде регистрирано в системата без име, и как системата изобщо допуска подобни парадокси. Тези и още много въпроси бяха зададени от родителите към екипа на ИСОДГ, включително през т.н. форма за обратна връзка в системата, която за съжаление в отговор на горните въпроси изпраща безсмислени съобщения от типа „Няма проблем. Опитайте пак.” (?!)
Относно изписаните на латински език имена (т.3), г-н Джонев отдавна уверява родителите в интернет форума БГ Мама, че екипът му работи по отстраняването на тези нередности, но досега, за съжаление, безрезултатно.
Относно „изчезналата” информация за общия брой места по групи в детските градини и подменената такава за обявени свободни места, т.4 по-горе, никой от екипа на ИСОДГ не успя да обясни на родителите защо е направено това и да го мотивира. Сами разбирате, че липсата на информация и непрекъснатите промени на данни в системата, водят до справедливото недоволство на родителите, които остават с чувството, че са лъгани и манипулирани.
Горните неприятни емоции у ползвателите на системата особено ескалираха в последните дни, когато г-н Джонев прояви собствена инициатива и публикува анкетата, която е описана по-горе в т.5. Към днешна дата родителите, объркани до крайна степен от непрекъснатите „указания”, напътствия, молби и съвети, които лично Джонев от свое име всекидневно публикува във форума БГ Мама, продължават да си задават въпроси като:
– каква е ролята на Джонев в целият процес, не превишава ли той правата си на представител на разработчика на системата, доколкото си позволява пред родителите: да дефинира и тълкува Правилата за прием, приети от СОС, в т.ч. тълкува и разяснява критериите за прием и дава „компетентни” съвети на родителите относно прилагането им;
– кога най-сетне Общината (в лицето на дирекция „Образование” вероятно) ще се намеси и ще поеме активно управлението на процеса по кандидатстване и прием на децата в детските градини в София, включително да отговаря на най-многобройните и най-актуални родителски въпроси относно тълкуване и прилагане на Правилата за прием; в тази връзка кога Столична община възнамерява да приеме и публикува Ръководство за прилагане на Правилата (указания /наръчник/ т.н.) – изключително необходим на всички документи, а до първото класиране на 23 май остават по-малко от 10 дни!;
– кога системата ИСОДГ ще заработи истински без технически проблеми, така че да не виждаме вече на сайта съобщения от типа „Системата не може да Ви обслужи в момента. Опитайте по-късно.”; до първото класиране на 23 май остават по-малко от 10 дни!;
– легитимна ли е въобще анкетата, публикувана в ИСОДГ от Джонев и ако е така, то защо под нея не стои име на представител на Общината? Верни ли са твърденията на Джонев, че Общината възнамерява да промени решението за класиране на децата с равен брой точки в последния възможен момент и ако са верни, дали изобщо е възможно технологично в краткото оставащо време до 23 май, решението да бъде променено, предвид на текста на т.3.5 от Правилата за прием, приети от СОС на 12.03.2009 г., които могат да бъдат изменяни или допълвани само с решение на СОС.

Тези и още много подобни въпроси притесняват и тормозят всички нас, родителите, които сме поставени в безизходна ситуация. Използваме настоящата жалба, за да зададем следните въпроси, които са от изключителна важност за законосъобразното и правилно протичане на класирането в ИСОДГ:

1. Столична община съдейства ли на екипа на ИСОДГ да получи достъп до информационните масиви на ЕСГРАОН, за да бъдат проверени ЕГН на деца, родители, братя и сестри? В хода на кандидатстването се оказа, че такъв достъп е отказан от ЕСГРАОН, което поставя под голям въпрос прозрачността на системата!

2. Факт ли са вече проверките за трудовия статус на родителите в НОИ, за които бе поискано изричното съгласие на родителите?

3. Факт ли са проверките в регистрите на детските градини, за верифициране на братчета и сестричета? ИМА ли въобще такива електронни регистри?

Горните проверки са задължителни и са регламентирани в т.н. Ръководство за родители, публикувано на сайта на ИСОДГ, версия 5 от 03.04.2009 г. (официален документ към момента няма!). Моля, оповестете публично каква част от тези проверки са вече факт седмица преди 23 май и как възнамерявате да гарантирате, че при класирането и записването на децата няма да бъдат допуснати документни измами?

Изложеното в тази жалба е само част от проблематиката, която за съжаление съпътства процеса на кандидатстване на децата в детските заведения в София вече повече от 1 година. След грандиозният провал на старта и функционирането на информационната система ИСОДГ през февруари 2008 г., нашите съмнения в надеждността и прозрачността на системата са повече от основателни. Те се подхранват допълнително от постоянното закъснение, с което екипа на ИСОДГ извършва различни дейности в системата. Така например, за началото на м.май беше обещано лично от г-н Джонев да се извърши разделянето на списъците на чакащите деца по квоти и да се даде на родителите реална индикация за шансовете за класиране. Към днешна дата не само, че това не е извършено, но началната страница на системата посреща посетителите със следното съобщение: Списъците на чакащите ще се подредят за класиране следващата седмица с отделни списъци по социални. Тогава ще дадем и реална индикация за шансовете за класиране.

Предвид оставащите броени дни до предстоящото първо класиране на децата в системата на 23 май, се надяваме да предприемете незабавни мерки за отстраняването на нередностите, както и да упражните строг контрол върху екипа на ИСОДГ за навременно извършване на необходимите действия преди 23 май, понеже коректността и спазването на указаните срокове не са характерни за работата на екипа на „Сирма”.

Очакваме спешната намеса и контрол от страна на Общината в работата на екипа на ИСОДГ и предприемане на адекватни мерки за гарантиране надеждността и прозрачността на процеса по класиране и прием на децата в детските градини през септември 2009 г.

С уважение,

Жалбоподатели:

Евгения Василева Такева ………………

Лидия Генадиева ……………..

Красимира Иванова-Калчева …………..

Диана Тодорова …………….

Теменуга Белева ………………

Цвета Маджирова……………..

адв. Радослав Йовчев Колев …………..

2 responses »

  1. извинявам се 4е тук питам,но някой може ли да ми каже къде мога да подам online жалба срещу детска градина???

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s