тема с продължение

Стандартен

Родителите, които желаят да направят нова регистрация, молим да изчакат до петък.
Към 10:00 на 9.04.2009 г. около 3500 потребителя са преминали междинната стъпка, 5200 са на трета стъпка, а 2600 са още на първа стъпка.

Екип ИСОДГ

нека направим проста сметка:

3500 + 5200 + 2600 = 11 300 регистрирани деца до този момент, те се „борят“ за – 5 584 свободни места за групите с прием от септември!!!

малко извадки от закони:

НАРЕДБА No 5 за правила и нормативи за устройство на територията
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа

Глава тринадесета
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.46. (1) Обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове основни граждански, обществени и социални дейности:
1. образование;
2. здравеопазване и социални грижи;
3. култура;
4. религия;
5. административни услуги;
6. търговия, обществено хранене и битови услуги;
7. други общественообслужващи дейности.
(2) С устройствените планове обектите за обществено обслужване се предвиждат във:
1. жилищните, производствените, курортните, вилните и смесените територии като отделни обекти в урегулирани имоти с обслужващо значение за съответната територия;
2. самостоятелни територии за научни, учебни, здравни, търговски и други комплекси с обслужващо значение за целия град.
(3) Местоположението на общественообслужващите обекти се определя с устройствените планове, като се осигурява необходимата близост до обслужваното население.
Чл.47. (1) Необходимата площ на терен, предназначен за детско заведение, се определя със следните нормативи:
1. за яслени групи – по 25 кв. м/дете и по изключение във вече усвоени жилищни територии – по 20 кв.м/дете;
2. за градински групи – по 35 кв. м/дете и по изключение във вече усвоени жилищни територии – най-малко по 25 кв. м/дете.
(2) Максимално допустимите плътност и интензивност на застрояване в терена за детски заведения са съответно: П застр. – 30 на сто, и К инт. – 0,6, а минимално необходимото озеленяване П озел. е 40 на сто.

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
ИЗДАДЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА СТРОЕЖИТЕ И АРХИТЕКТУРАТА

Чл. 35. Заведенията и учрежденията за обслужване на населението в микрорайона се предвиждат по следните нормативи:
1. Детски заведения.
Детските ясли обхващат 50% от децата на възраст до 3 години включително, а детските градини – 75% от децата от 4-7 години. Тези нормативи не се отнасят за децата, обхванати от сезонните детски заведения. Броят на децата на 1000 жители, които трябва да се обхванат от детските заведения, се установява за всеки отделен случай въз основа на проучвания за възрастовата структура на населението в перспектива.
Детските заведения се предвиждат със следния капацитет:
детски ясли за 4-6 групи (80-120 деца);
детски градини за 6 до 8 групи (150-200 деца);
комбинати за 6 до 8 групи (140-190 деца).
Най-малкият размер на терена за детско заведение е:
детски ясли – по 20-30 кв. м на 1 дете;
детски градини – по 30 кв. м на 1 дете.
При преустройство на вече изградени жилищни квартали необходимият терен за детски заведения може да бъде намаляван с20%.
Детските заведения се предвиждат по начало в съседство или свързано с микрорайонната градина.

тези проценти са за всички деца на тази възраст, които живеят на територията на Общината. (тези, които са кандидатствали са по-малко, както и да го погледнеш).

иначе казано се предполага, че 50% от децата до 3 годишна възраст майките им искат да си ги гледат в къщи или да се възползват от помощта на баба или гледачка. за по-големите дечица от 4 до 7 годинки, този процент е приблизително 25%.

иначе казано:

излиза, че Общината си е направо задължена да осигури места за всички желаещи!!!!

Нека го направим за нашите деца!

Един отговор »

  1. Pingback: надлъгването продължава « simplyblue

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s